Nieuws

 

 

  Terug

Positieve reacties op vernieuwde vragenlijst beslisondersteuner

Op 3 juni is een nieuwe vragenlijstversie van de beslisondersteuner live gegaan (versie 1.3.0). De aanpassingen hebben met name betrekking op de inschatting van de ernst en de complexiteit van de klachten. Veel van de verbeteringen zijn gebaseerd op input vanuit het zorgveld. De eerste reacties op de vernieuwde versie zijn positief. Uit data-analyse blijkt dat nu 80% van de gebruikers binnen de huisartsenzorg het advies van het instrument overneemt.

 

Betere inschatting van complexiteit

Uit analyse en uit geluiden van gebruikers bleek dat in sommige gevallen de complexiteit te hoog werd ingeschat. Dit leidde dan ten onrechte tot het advies ‘Gespecialiseerde GGZ’. De inschatting van de complexiteit is verbeterd. Ook de inschatting van de complexiteit bij ‘ADHD met co-morbiditeit’ is verbeterd. Daarnaast is het onderdeel Persoonlijkheidsproblematiek is opnieuw vormgeven.
 

Aanpassingen in vragen over psychotische symptomen en suïcidaliteit

Bij de hoofdklacht ‘Psychotische symptomen’ bleek er in sommige gevallen te snel een melding gegeven te worden van een mogelijke spoedsituatie. Daarom is de vragenlijst voor deze hoofdklacht verbeterd. Bij de hoofdklacht Zelfmoordplannen wordt suïcidaliteit nu uitgevraagd zoals dat in de klinische praktijk zou moeten gebeuren.
 

Minder Gespecialiseerde GGZ, advies vaker gevolgd

Stichting mirro heeft de data over het gebruik van de beslisondersteuner voor en na de aanpassingen geanalyseerd. Daaruit blijkt dat het instrument nu minder vaak het advies Gespecialiseerde GGZ geeft en vaker Generalistische Basis GGZ of huisartsenzorg. In de periode na aanpassing van het instrument volgt 80% van de gebruikers binnen de huisartsenzorg het advies; voor de verbeteringen was dit 74%.

 


Deel dit artikel

     

Volgend artikel

Atakipaniki.mirro.nl: Poolse online zelfhulp bij angstklachten

Meer weten over onze eHealth producten?

Vraag het Claudia of Wouter! Telefonisch bereikbaar op 085 489 89 99

> Stel je vraag

Stichting mirro

Adres
Grebbeberglaan 15 3527 VX Utrecht
Telefoon
Mail